Borgeres indsigelser i sagen om bycenteret ved Doggerbanke

Denne artikel indeholder en sammenfatning af borgeres indsigelser i sagen om vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Centerområde ved Doggerbanke i Hirtshals.

582
Foto: Hans Hunderup.

Borger, Toplærkegade, Hirtshals

Ønsker ikke butik; der er nok. Behold autocamperplads. Autocampisterne bidrager til livet i byen og lægger penge i butikker og restauranter.


Borger, Toplærkevej, Hirtshals

Der er ikke behov for nye butikker. Folk flytter fra Hirtshals. Der ønskes i stedet tiltag, der kan ændre denne udvikling.


Borger, Enebærvænget, Hirtshals

Der er god gang i Hirtshals med butikker, spisesteder og seværdigheder. Nye store butikker rykker handlen væk fra byen med risiko for, at der kommer tomme butikker.

Cirkuspladsen og Stoltszes Plads er hellige steder for mange hirtshalsborgere. Det blev accepteret, at Cirkuspladsen røg til fordel for et lægehus, men Stoltzes Plads bør forblive: Der er brug for grønne arealer. Autocamperpladsen er unik og har sat Hirtshals på landkortet. Hvordan kan det være, at Hjørring kommune, der går i spidsen for natur, kan få sig til at udrydde toplærken, idet der allerede er givet adgang til at bebygge det ene af de to grønne arealer?


Borger, Enebærvænget, Hirtshals

Enig med Hirtshals Handel og Erhverv om at sige nej til en stor butik, der vil efterlade bymidten med tomme butikker. Det nævnes, at Det røde Pakhus blev væltet, men soklen er der stadig, og den forhindrer en udbygning af p-arealet for Rema 1000. Der bør ikke ske noget med Stoltzes Plads, som fortsat skal være til toplærken og autocampere.

Det er dobbeltmoralsk, at Hjørring kommune, der er vært for naturmøderne vil tillade at udrydde toplærken.


Borger, Doggerbanke, Hirtshals

Borgeren påskønner, at der sker noget på byens to åbne pladser med lægehus og butiksområde. Det nuværende detailhandelsområde er fuldt udnyttet, hvor Doggerbanke falder naturligt ind i en udvidelse af butiksområdet. Det foreslås, at den resterende del af Cirkuspladsen omdannes til ”bypark”. Det foreslås, at autocamperne flyttes til fodboldklubbens grusbane, og cirkus kan henvises til Kystvejen.


Borger, Bindslevvej, Tversted

Borgeren er imod lokalplanforslaget og ønsker, at område må forblive som nu med grønt område for toplærken og autocampere. Der udtrykkes samtidigt bekymring for tomme butikker i bycenteret, hvis der laves store butikker udenfor.


Borger, Sneppevej, Hirtshals

Er imod planforslagene, fordi handel udenfor centerafgrænsningen kan medføre at antallet af allerede tomme butikker indenfor centerområdet vil øges. Med opførelse af lægehus vil det ikke være muligt for bynær parkering af autocampere, som også vil betyde nedgang i handlen.


Borgere, Nejstlunden, Hirtshals Under overskriften ”Byplanlægning i Hirtshals” henledes opmærksomheden på, at Byrådet for to år siden afviste byggeri af en dagligvarebutik på Doggerbanke, bl.a. fordi der var stor lokal modvilje.

Pladsen på Doggerbanke fungerer fint som autocamperplads. Beliggenheden påskønnes, og det foreslås, at pladsen forbedres med en lille toiletbygning.

Der er ikke behov for butikker udenfor den nuværende bymidteafgrænsning. Årsagen til udvidelsen af bymidteafgrænsningen tænkes at være en god betaling for grunden, og ikke ud fra byens behov og udvikling. Den nuværende afgrænsning af bycenteret er god. Ønsket om indtjeningen ved salg må ikke være så stort, at borgernes og handelslivets skepsis negligeres.

Til sammenligning nævnes udvidelser af detailhandelsområderne i Hjørring, som har medført mange tomme butikker i strøggaderne. Dette ønskes ikke i Hirtshals.

Under overskriften ”Naturhensyn” gives udtryk for, at Hjørring Kommune som ”naturkommunen” burde have en særlig forpligtigelse til at toplærken og ikke tillade et stort byggeri med parkeringsanlæg mm. Borgerne tror ikke, at græstage og græsarmeret parkering kan afhjælpe en sikring af toplærken. Desuden gøres opmærksom på sommerfuglen okkergul pletvinge, der er rødlistet.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at lokalplanens bestemmelser er upræcise og ”vage”, hvilket gør det umuligt for borgerne at forudse bebyggelsens udseende mm. Dette giver mulighed for at meddele en række dispensationer, som bygherren må ønske. Dette undergraver borgernes muligheder for at komme med indsigelser.


Borger, Fyrbakken, Hirtshals

Borgeren ønsker ikke centerbyggeri på Doggerbanke, fordi det kan give en skævvridning af handlen, som ønskes bevaret indenfor centerafgrænsningen. Udvikling af Hirtshals bør ske for at styrke eksisterende handelsliv, ikke at udfordre det.

Det foreslås, at der bygges attraktive boliger med havudsigt eller huse til liberale erhverv. Der peges dog samtidigt på, at der er bekymring i området for, at der kommer et stort byggeri på Doggerbanke og om toplærkens overlever.


Borger, Doggerbanke, Hirtshals (samme som nummer 5 ovenfor)

Kritik af Byforum Hirtshals, har udnævnt sig selv til en slags borgerforening. Byforum ønsker vækst og udvikling i Hirtshals, men ikke udvikling af detailhandelen på Doggeranke, hvilket tidligere byråd ellers har sagt ja til. Der gives ikke en forklaring på, hvorfor der ikke ønskes detailhandel på Doggerbanke og slet ikke udtryk for, hvad foreningen ellers ønsker. Det nuværende detailhandelsområde er fuldt udnyttet.

Byforum kritiseres for deres spørgeskemaundersøgelse, men undersøgelsen findes ikke saglig.

Indsiger finder, at der skal træffes beslutning om Doggerbanke nu. Det er et trist og ubenyttet område. Hvis ikke det sker, vil området formentlig stå tomt de nærmeste år, og der vil ikke blive mulighed for at der kan komme nye forretninger.

Byforum svar på ovenstående indsigelse:

Byforum er en borgerforening, hvor der er forskellige holdninger til planerne for Doggerbanke, om end flertallet er skeptiske overfor planerne. Dette bidrag er derfor bestyrelsesmedlemmets egne synspunkter. Planerne for Doggerbanke ses ikke som et udtryk for vækst og udvikling.

Begrundelsen for, at der ikke ønskes et nyt butiksområde er, at der ikke kommer flere kunder, og at Hirtshals er dækket ind med dagligvarebutikker. En ny butik vil medvirke til at rykke folk væk fra det centrale handelsområde, hvor der også er udvalgsvarebutikker. Der gøres opmærksom på at detailhandelsområdet ikke er fuldt udnyttet, idet der er mindst 10 tomme butikker. Byforum er ikke imod, at Doggerbanke udnyttes til en ny dagligvarebutik, og der ses en mulighed i at tiltrække nye borgere, hvis der kommer kvalitetsboliger.

Om spørgeskemaet, som mange borgere har besvaret, gives udtryk for, at det har været væsentlig at inddrage så mange borgere som muligt.


Borger, Hovedvejen, Hirtshals

Borgeren mener, at pladsen aldrig har været pæn, og nu benyttes den kun 6 uger om året til autocampere. Kunderne er meget bevidste om, hvor de vil handle, og de har på forhånd valgt de butikker, som de vil besøge. En ny butik vil ikke ændre dette mønster. Turisterne er mere tilbøjelige til at komme rundt i byens butikker.


Borger, Horsens (medejer af udlejningsejendom i Hirtshals midtby).

Borgeren mener, at det vil forstærke krisen for detailhandlen i Hirtshals at etablere en dagligvarebutik udenfor bymidten, og det kan ende med at være dødsstødet for Hirtshals som handelsby, at fratage midtbyen mere handel. Detailhandlen i Hirtshals er forvejen ramt af konkurrence fra nethandel, storcentre, pendlere og manglende investeringslyst i bymidten.


Borger, Doggerbanke (samme som nr. 5 og 10 ovenfor).

Borgeren henviser til debatten i medierne, hvor der findes anledning til at kommentere spørgsmålet om butikkernes placering indenfor området mellem Nørregade, Jyllandsgade og Jørgen Fibigersgade. Dette område er helt udnyttet, og når dagligvarebutikkerne ønsker at udvide, skal det være udenfor nævnte område. Til gengæld ligger Doggerbanke kun 150 m fra Netto, og det er ikke et problem.

Hvis Byrådet ikke vedtager denne plan, stopper enhver tanke om nye butikker og dermed også udviklingen. Hvis Byrådet siger ja, får Hirtshals mulighed for at tiltrække nye butikker, og byen slipper af med en grim tom plads midt i byen.


Borger, P Rimmensgade, Hirtshals.

Ønsker ikke et butikscenter, men at fastholde at autocamperne er på pladsen, og toplærken kan måske overleve. Alternativt foreslås, at man lægger tag over gågaden. Det er muligt at flytte til den nedlagte Netto eller det gamle Fakta. Der er muligheder nok for nye dagligvarebutikker.


Læs hele den offentlige gennemgang af indsigelser og høringssvar her: Hjørring Kommune

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments