Det psykiatriske sygehus på Mølleparkvej fylder 50 år

23. juni 1970 var der indvielse af det psykiatriske sygehus på Mølleparkvej i Aalborg, som dermed kan fejre 50-års jubilæum. Det sker på tærsklen til, at Psykiatrien flytter til nye lokaliteter ved Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

74

I 1970 blev indvielsen af Statshospitalet, som det hed dengang, markeret med pomp og pragt, og daværende konservative indenrigsminister H.C. Toft var med, for der var tale om et statsligt byggeri. Jubilæumsdagen bliver fejret mere afdæmpet, da situationen omkring COVID-19 umuliggør en større markering. Både patienter og personale kan dog se frem til fødselsdagskage.

– Det er ærgerligt, at vi ikke kan lave en større markering af dagen, hvor vi kan vise stedet frem for de mange, der gennem årene er kommet her og har et tilhørsforhold til stedet, siger psykiatridirektør Anette Sloth.

Patienter og personale kan imidlertid se frem nye rammer. For om få år flytter Psykiatrien til Aalborg Øst side om side med Nyt Aalborg Universitetshospital. Første etape af Psykiatriens byggeri er snart færdig.

– Det nye psykiatrihospital skal være et byggeri, der er tidssvarende, langtidsholdbart og matcher behandlingsforløbet og organiseringen af det samlede patientforløb. I byggeprocessen har vi gjort meget ud af at inddrage både brugere og personale, så deres faglighed, erfaring, ideer, tanker og ønsker til fremtidens psykiatrihospital bliver bragt i spil, fortæller Anette Sloth.

Byggeprocessen var anderledes dengang

Det er anderledes, end da den nu 83-årige Bent Flyvholm som ung arkitekt ved Poul Clausens Tegnestue i København fra midten af 1960’erne og frem var med i projekteringen af og siden tilsynsførende arkitekt på byggeriet af datidens nye psykiatriske sygehus i Aalborg.

– Vi havde ikke masser af møder med personalegrupper af den ene eller den anden art. Der var nedsat et udvalg under Indenrigsministeriet, som gav os opgaven med at bygge et nyt psykiatrisk sygehus med mere end 250 sengepladser med inspiration fra Sct. Hans i Roskilde og Risskov i Aarhus, fortæller Bent Flyvholm, der har regnet ud, at anskaffelsesprisen i nutidskroner svarer til ca. 525 mio. kr.

Men der var mange hensyn at tage undervejs, husker han. Mange borgere i området omkring Mølleparkvej var nervøse over at skulle være naboer til et psykiatrisk sygehus, og hvad det kunne føre med sig.

– Rent bygningsmæssigt var der også udfordringer med at bygge på en skråning, og samtidig var det utraditionelt at bygge det som højhus, og det skabte udfordringer rent patientsikkerhedsmæssigt, for der var jo aflåste vinduer, og hvordan skulle man så redde patienterne ud i tilfælde af brand, erindrer Bent Flyvholm, som siden slog sig permanent ned i Aalborg efter opgavens afslutning.

Det psykiatriske sygehus var et minisamfund

Statshospitalet blev taget i brug 1. juli 1970. Jørn Skyttehus var en af de medarbejdere, der havde sin gang på det nye Statshospital på Mølleparkvej fra 1970 og mere end 30 år frem. Han er tidligere uddannelses- og udviklingschef i Psykiatrien og husker tydeligt, hvordan det var at arbejde i de nye rammer.

– Det var det mest moderne psykiatriske sygehus i Danmark på det tidspunkt, og meget af personalet blev hentet fra de andre psykiatriske hospitaler rundt om i Danmark og udgjorde en ret ung og engageret personalestab med mod på at udvikle og prøve nye metoder af, fortæller Jørn Skyttehus, der som en af drivkræfterne bag Psykiatrihistorisk Museum i Brønderslev har stor indsigt i psykiatriens historie og udvikling.

Statshospitalet var reelt et minisamfund, der afspejlede samfundet udenfor hospitalet. Der var således kiosk, frisør, biograf, bibliotek, solarie, idrætshal, koncert- og teatervirksomhed, mindre træ- og metalindustrifabrikker og mange andre ting tilknyttet hospitalet.

– Dengang var mange patienter indlagt i lang tid – nogle i flere år – for hverken kommune eller amt havde tilbud at sluse patienterne ud i. Patienterne kom så at sige ind af gårdsleddet, var der i lang tid og så blev de udskrevet til ingenting efter at have modtaget en førsteklassesbehandling, siger Jørn Skyttehus.

Psykiatrien har gennemgået en stor udvikling

I Nordjylland var man som nogle af de første i Danmark i front med hensyn til distriktspsykiatri, hvor så mange patienter som muligt blev behandlet i eget hjem. I 1980’erne og ind i 1990’erne gjorde socialpsykiatrien sit indtog i landsdelen. Boformer, dagtilbud, væresteder og støttepersonordninger, som patienterne efter behandling kunne sluses ud til, blev etableret i både amtsligt og kommunalt regi.

– Overskriften var at undgå indlæggelse mest muligt, og der har været en tydelig bevægelse den retning og i tilgangen til behandlingen hen over årene, forklarer Jørn Skyttehus.

Psykiatridirektør Anette Sloth genkender billedet af en nordjysk psykiatri i konstant udvikling og bevægelse, hvilket i mange år er sket med udgangspunkt i matriklen på Mølleparkvej i Aalborg.

– Den kultur med vilje til udvikling af psykiatrien til gavn for patienterne skal vi bære med os fra Mølleparkvej til det nye psykiatriske sygehus i Aalborg Øst, når den tid kommer.

Psykiatrihistorisk Museum:

Psykiatrihistorisk Museums udstillinger indeholder bl.a. beskrivelser af udviklingen i Aalborg omkring de psykisk syge, men beskriver psykiatriens udvikling fra den fjerneste oldtid til i dag.

Læs mere om museet og åbningstider på hjemmesiden www.psyk-museum-9700.dk

Psykiatrihistorisk Museum er en selvstændig, fondsfinansieret enhed, der ligger ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus i et tidligere kapel stillet til rådighed af Region Nordjylland.

Foto: Region Nordjylland.

5 1 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments