Første danske fiskefartøj med batteripakke

Den danske reder Henning Kjeldsen meddelte sidste forår, at han ville trække sig tilbage fra fiskeri. I den forbindelse solgte han sit næsten helt nye skib, 90 meter lang Gitte Henning, leveret af Kleven Verft i maj 2018, til Varðin Pelagic på Færøerne. Men i december blev det offentligt, at Kjeldsen har indgået et nyt skib designet af Salt Ship Design.

4096

Rederiet Gitte Henning vil med egne ord gå foran ved at føre fiskerisektoren i det blå Danmark ind i en ny, grøn tidsalder ved at indgå et nyt, miljøvenligt 87,6 meter langt, 20 meter bredt, pelagisk fiskerfartøj fra det spanske skibsværft Zamakona i Bilbao. Reder Henning Kjeldsen holder sandsynligvis sine ord. Det vil være det mest miljøvenlige skib i den danske fiskerflåde, skriver Terje Engø i Kystmagasinet.no.

Mange miljøvenlige løsninger

Det nye fiskerfartøj har en række miljøvenlige løsninger, mange af dem nye i pelagisk fiskeri. Under hele designprocessen har fokus været på forbedret fiskekvalitet og reduktion af emissioner gennem reducerede energibehov og effektiv kraftproduktion.

De fleste pelagiske trawlere og snurfs har en stor propell. På den nye Gitte Henning er der to propeller og et “dobbelt skæg” skrogdesign. Resultatet er mere optimal hæk- og propeldesign. Omfattende støjanalyse og -test viser markante forbedringer med hensyn til større trækkraft og mindre forbrug under trawling. Ofte er det nødvendigt med en stor rorvinkel på konventionelle fiskerbåde for at korrigere, når vejr og vind prøver at trække skibet af banen. To propeller giver mulighed for at styre skibet med minimal rorpåvirkning, hvilket reducerer yderligere energibehov under sejlads og trawl.

De to propeller drives af to elektriske Permanente Magneter (PM) motorer. Denne type motor har mindre elektrisk tab end konventionelle elektriske motorer og kan arbejde markant mere effektivt i hele rækkevidden – og især ved lave omdrejninger. Lavt omdrejningstal på propellen giver bedre propelleffektivitet ved typisk belastning, eliminerer behovet for reduktionsgear, og der er således ikke noget mekanisk energitab.

Alle spil er også drevet af PM-motorer for reduceret tab og optimal drift. PM-motorer i kombination med batteri giver mulighed for at regenerere og opbevare energi, når trawlet er indstillet.

RSW og råvarekvalitet

RSW-tanke på den nye Gitte Henning er arrangeret på en ny måde, der giver helt slettet tanker. Skibet er udstyret med fire uafhængige kølesystemer med fire fisketanke pr. Anlæg. Dette tilvejebringer en mere effektiv køleproces ved kun at afkøle dele af fisketankvolumen ad gangen med et kølesystem, der er tilstrækkeligt stort og således får lov til at fungere optimalt. Alle elektriske motorer, fra spil til pumper, er frekvensstyret. Dette betyder, at du kan justere hastigheden efter behov og dermed reducere energibehovet.

Fem dieselgeneratorer, der er placeret i to separate maskinrum, forsyner PM-motorerne til fremdrift og alt andet ombord energiforbrug. Alle generatorer er udstyret med katalysator (SCR) for at reducere emissioner og imødekomme nye og strengere IMO Tier III-krav. En pelagisk trawlers energibehov svinger vidt med varierende vejr, kølebehov, hastighed osv. Antallet og størrelsen på generatorer vælges for altid at optimere energibalancen og give dieselmotoren optimale driftsbetingelser og dermed høj effektivitet.

Batteri Hybrid

For yderligere at forbedre driftsforholdene for dieselmotorerne har Kjeldsen investeret i en stor batteripakke, der aflaster generatorerne, når belastningen er høj, og som genoplades, når belastningen er lav. Regenereret strøm fra spilene under trawling hjælper også med at oplade batteripakken. På denne måde vil dieselmotoren undgå uønskede variationer i belastningen, som i sig selv giver en brændstofreduktion på omkring ti procent baseret på erfaringerne fra andre dieselelektriske skibe. Batterierne er placeret i et separat rum, hvilket giver en ekstra energikilde ud over dieselgeneratorerne.

Stadig lille interesse i LNG

LNG synes endnu ikke at være den foretrukne brændstofløsning for hverken norske eller danske fiskerbådsejere. Mulighederne for at bunkre LNG er dårligere. Ifølge rapporten fra Energigass Norge opererer de fleste skibe, der bruger LNG i dag, i faste ruter eller har en fast hjemhavn, så bunkring sker på et tidspunkt. I sådanne tilfælde kan levering af LNG opbygges, da det enkelte skib bruger LNG.

Det vil tage kortere tid at bygge en LNG-terminal eller at anskaffe flere tankskibe end det vil tage at bygge et nyt skib. Det koster også mere at bygge et LNG-drevet skib end et dieseldrevet skib. Tillægsomkostningerne anslås til otte til ti procent for et offshore forsyningsskib. Da installationen af ​​gastanke og gasmotoren er ny i fiskerfartøjer, er omkostningerne sandsynligvis højere end for et forsyningsfartøj.

Det er altid et spørgsmål om, hvad der kommer først, kyllingen eller ægget. På denne måde går Libas-rederiet og Teige Rederi foran og lægger ægget, mens Henning Kjeldsen vil blive kendt som Danmarks “grønne fiskerbådsejer”.

Læs hele artiklen om et grønnere fiskeri her: Store fiskefartøyer får grønne fremdriftsløsninger

Kilde: Kystmagasinet.no.
Tekst: Terje Engø.

2.5 2 votes
Article Rating
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
JOHN VOHNSEN
1 måned siden

ser ikke ud til at Flaskeposten har læst skandalen om kvoter, Henning Keldsen, Gitte Henning, så den skandale er ikke grøn