Høring om delvis nedlæggelse af Jernbanegade i Hirtshals

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der ligger mellem Hirtshals Gl. Rådhus og Cirkuspladsen.

1513
I sommeren og efteråret 2019 var der etableret et byrumsforsøg i den sydlige ende af Jernbanegade.

Hjørring Kommune påtænker at nedlægge det offentlige vejareal, der er beliggende
mellem Hirtshals gl. rådhus og Rådhusgrønningen (Cirkuspladsen). Arealet er vist
med rødt på nedenstående kort.

Den med rød markerede del af Jernbanegade er indeholdt i lokalplan nr. 202.4110 – L04 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals.

Lokalplanen giver mulighed for at lukke Jernbanegade, således at Rådhusgrønningen bedre kan bindes sammen med den resterende del af centerområdet mod vest.

Hjørring Kommune etablerer et nyt lægehus på Cirkuspladsen, og sideløbende hermed arbejdes der med områdefornyelse i Hirtshals. Som en del af områdefornyelsen etableres Aktivitetsbåndet ved det Gamle Rådhus og det kommende lægehus.

Områdets hverdagsaktiviteter bindes således sammen i et rekreativt strøg, som forskønner og skaber mere liv i byrummet mellem Det gamle Rådhus, lægehuset, Sømandskirken og dagligvarebutikkerne i området.

I sommeren og efteråret 2019 var der etableret et byrumsforsøg i den sydlige ende
af Jernbanegade for at afprøve opholds- og aktivitetsmuligheder ved en midlertidig lukning af vejen.

Erfaringerne fra byrumsforsøget viser, at opholdsmulighederne er taget godt imod af besøgende og borgere. Selve indretningen af Aktivitetsbåndet videreudvikles i samspil med lægehus og Sømandskirkens Have i næste fase af områdefornyelsen.

For at skabe mest mulig synergi mellem lægehus og Aktivitetsbåndet, ønskes hele den sydlige del af Jernbanegade nedlagt som offentligt vejareal til fordel for byomdannelse. Nedlæggelsen foretages med henblik på at skabe en funktionel og æstetisk sammenhæng mellem lægehusets parkerings- og udearealer samt de rekreative muligheder som indtænkes i aktivitetsbåndet.

Inden der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet, vil kommunen gerne have eventuelle indsigelser og bemærkninger fremsendt skriftligt pr. mail: vejogtrafik@hjoerring.dk senest mandag den 15. juni 2020.

Lovgrundlag:
Nedlæggelse af vejen sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje og proceduren for nedlæggelsen sker jf. §§ 124 i lov om offentlige veje.

Ifølge lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal vejen helt eller delvis opretholdes, hvis

1. den efter matrikelkortet er eneste adgang til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller
2. vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Hvis kommunen afviser en indsigelse fra en grundejer om, at vejen skal opretholdes som følge af § 124, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § § 105 og 106.

Dette skal ske inden 4 uger efter at kommunen har meddelt sin afgørelse, jf. § 124, stk. 7.

1 1 vote
Article Rating
7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Sylvia
28 dage siden

Det var nærmest ingen der brugte det rekreativt da de lukkede vejen på prøve.

Flemming
28 dage siden
Reply to  Sylvia

Helt enig med Sylvia. Udendørs bordtennisborde i Hirtshals – det er en sjov skrivebords-ide; godt de blev fjernet. Hold gerne vejen åben og etabler legeområder i sikkerhed for de unge mennesker.

Inger-Lene
28 dage siden

Er det en åbning for Kommunen til at have andre planer med Cirkuspladsen? Vi har før set skjulte dagsordener fra kommunen.

Kristian
28 dage siden
  1. Hvilke objektive resultater viser at forsøget blev taget godt imod – der var aldrig et øje der – papir er tålmodigt !!!
Jan Riishøj
27 dage siden

Det lyder umiddelbart som en god idé
 

Rasmus Sørensen
27 dage siden

Har heller ikke set nogen bruge faciliteterne i den tid det har stået der

Kirsten jespersen
26 dage siden

Udvid parkeringspladsen ved netto og biblioteket. Vi har ikke mange parkeringspladser i byen når der afholdes store arrangementer mv