Høring om neurorehabilitering i Nordjylland

Region Nordjylland sætter spørgsmålet om fremtidens neurorehabilitering til diskussion. I den kommende tid får landsdelens kommuner mulighed for at give deres holdning til kende.

129
Foto: Lasse Høj Nielsen.

Skal der bruges penge på at renovere bygninger? Eller bygges helt nyt? Hvor skal det ske, og hvad skal det koste?

Det er nogle af de spørgsmål, som indgår i en analyse, som Region Nordjylland står bag. Analysen skal danne grundlag for en beslutning om fremtidens fysiske rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland. Det er her patienter med erhvervet hjerneskade behandles.

Analysen sendes nu i høring, der løber hen over sommeren hos en række samarbejdspartnere – blandt andre de nordjyske kommuner og praktiserende læger. De har frist indtil 19. august for at komme med bemærkninger.

Derefter skal spørgsmålet om neuroenhedens fysiske rammer drøftes i Regionrådet, som også har ansvaret for at træffe den endelige beslutning. Det forventes, at det politiske valg af model sker i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

Arbejdsgruppen bag analysen kommer med en række forslag, som tager udgangspunkt i, at neurorehabiliteringen kan placeres/fordeles på flere adresser – Regionshospital Nordjylland i Brønderslev, Aalborg Universitetshospital Hobrovej, Aalborg Universitetshospital i Thisted, Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn. Eller som et helt nyt byggeri – eventuelt på bar mark – for eksempel i Brønderslev, Hjørring og Aalborg.

Fælles for alle modeller er, der som i dag skal være i alt 63 senge til rådighed til patienter med behov for neurorehabilitering.

Faglige anbefalinger med i overvejelserne

Foruden økonomiske og geografiske hensyn er der i forarbejdet også inddraget en række faglige anbefalinger for neurorehabilitering. For eksempel muligheden for at tilkalde en speciallæge i neurologi inden for kort tid.

– Vi håber, at der trods sommer og ferie bliver en god debat om udspillet til de fysiske rammer for neurorehabiliteringen i Nordjylland. Vi har på forhånd ikke lagt os fast på en bestemt model, så intet er afgjort. Men det er vigtigt, at vi snart får truffet en afgørelse om fremtidens neurorehabilitering og kan få skabt nogle gode og mere tidssvarende rammer, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments