Jernaldergraven i Lilleheden Klitplantage

Lokale Bjørn Toft er tilfældigt stødt på jernaldergraven i Lilleheden Klitplantage.

348

Der er ikke noget at sige til, at lokale Bjørn Toft undrer sig over sin manglende viden om jernaldergraven i Lilleheden Klitplantage øst for Hirtshals på vej ud mod Kjul. Jernaldergraven ligger nærmere bestemt lige nordøst for byens rensningsanlæg.

Når der overhovedet ikke er grund til at undre sig over sin manglende viden om jernaldergravens eksistens endsige historik, skyldes det såmænd, at der heller ikke er meget information at finde hos Naturstyrelsen endsige turistdestinationen Toppen af Danmark.

Der er kort fortalt tale om en stenbygget grav fra ældre romersk jernalder. Det er en cirka 80 centimeter dyb såkaldt kistegrav sat af et lag lodretstående sten med tre bæresten i øst, to i vest, tre i nord og en i syd. En dæksten er bevaret over midten af graven. Kammeret er delvist udgravet på et tidspunkt, hvor man fandt enkelte skår og rester af en jernkniv på bunden i kammerets østende.

Bortset fra skiltet med henvisning til jernaldergraven er der som allerede antydet mildest talt ikke gjort det store nummer ud af stedet fra myndighedernes side, hvilket nok kan undre. Ligesom jernaldergraven er ved at vokse til i selvsåede birketræer.

Kilde: Geocaching.com.
Foto: Bjørn Toft.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments