Må såkaldt grøn energi lægge skadeligt pres på miljø og natur?

Jeg opfordrer Hjørring Kommunes politikere til at tænke sig om to gange, når de skal behandle ansøgning fra BB Biogas, skriver i dette debatindlæg Hanne Drejergaard Kjeldsen.

5
725
Dette er ikke det omtalte BB Biogas, men et arkivfoto fra Pixabay.

Af Hanne Drejergaard Kjeldsen
Vejbyvej 406
Løkken

Det lyder som en rigtig god idé at lave gylle om til gas og markgødning. Ingen kan have noget i mod det. Vi vil alle gerne, at der er en god verden at give videre til vores børn og børnebørn. Den grønne omstilling er noget, som ligger os alle på sinde. Ikke mindst dem der kan tjene kassen på den. Men tingene går for hurtigt!

Jeg opfordrer Hjørring Kommunes politikere til at tænke sig om to gange, når de skal behandle ansøgning fra BB Biogas på baggrund af den kommende miljøkonsekvensrapport, der blev åbnet op for på møde i TMU d. 25.3. 2020.

Det kan ske, at der gives tilladelser på skrivebordsniveau, som ikke er helt gennemtænkte i forhold til den konkrete virkelighed. Og så viser det sig pludseligt, at man desværre er godt i gang med at smadre miljøet både for mennesker og natur.

Det var måske sådan lidt en skrivebordstilladelse, der blev givet til BB Biogas i Smidstrup 30. august 2016. Men pyt – det var jo bare et mindre gårdanlæg, som ganske vist ikke lige ligger i tilknytning til et svinebrug. Men infrastrukturen var god, stod der i ansøgningspapirerne. Det viste sig hurtigt at være noget af en påstand! Heldigvis har TMU holdt tungen lige i munden siden og afvist adskillige ansøgninger.

Lige nu ansøger BB Biogas igen, igen, igen, om udvidelse fra almindeligt gårdanlæg til fællesanlæg. Der tænkes stort. Sådan har det været fra begyndelsen. Det kan ikke blive stort nok. Historikken er tankevækkende, afslørende og bekymrende. Man vil gerne være lige så stor som storebror i Vrå, der i øvrigt også søger om udvidelse.

Problemet med BB Biogas er, at det er et gårdanlæg, som – af en eller anden grund – fik lov til at bygge så stort, at det arealmæssigt dækker stort set det samme som biogasanlægget i Vrå og i praksis har kapacitet som et større fællesanlæg – hvilket i øvrigt også fremgår af den nuværende ansøgning.

Problemet er også, at det nuværende gårdanlæg endnu ikke er færdigetableret, der mangler beplantning af den vold, som omgiver anlægget. Der er ikke styr på spildevand, som i 2019 viste sig at have lavet massiv forurening af Liver Å. Det førte til en politianmeldelse.

BB Biogas har ulovligt oppumpet vand fra Liver Å, dels til rensning af roer, før de neddeles, dels til slukning af en brand, som ikke gav direktøren anledning til at sende bud efter beredskabet. Det er jo heller ikke det bedste reklametrick for et biogasanlæg at komme i avisen for en ildebrand.

Miljøtilsynsrapporter gennem 4 år taler deres klare sprog om henstilling på henstilling og indskærpelse på indskærpelse vedr. ting, som ikke bliver bragt i orden. Det slider på tilliden.

Jeg og flere andre har været inviteret til flere private møder lige fra opstarten. Alle blev ført bag lyset af glatte ord og løfter om et anlæg, der nærmest ikke kunne lugte, og som vi ikke ville kunne se, når der kom vold og høj beplantning. Støj tænkte ingen på. Men det er også et problem.

Nu foreligger der en ny ansøgning, og kommunens administration har givet direktør Daniel O. Pedersen adgang til at invitere os via e-boks til flere coronatilpassede ”dialogmøder”-møder med glat snak og tomme løfter. Så får man også afgasset naboers indestængte utilfredshed.

Jeg har fået indblik i et bilag, som fortæller om aftaler med 9 lokale landmænd, der tilsyneladende har indgået bindende aftaler om levering af i alt 62.000 tons gylle i den påtænkte rørledning, men jeg ved, at i hvert fald én landmand, der figurerer på den liste, IKKE har givet sit tilsagn. Er der mon flere? Bilaget er i hvert fald ikke længere retvisende!

Der er også en ”optimistisk” beregning af trafikbelastningen af vejene, som fortæller, at man kan nedbringe transporterne med 1 daglig kørsel i forhold til nu. Jeg ved ikke hvilken kugleramme, der bruges til sådanne beregninger, men allerede nu er trafikken helt utålelig gennem Sdr Harritslev og Smidstrup. Rakkeby har også megen tung trafik. Hvordan kan 80.000 tons fast biomasse give mindre trafik end 36.000 tons?

De beregninger har samme karakter som dem, Konen med Æggene laver i H.C. Andersens eventyr. Det er luftkasteller.

 

5
EFTERLAD EN KOMMENTAR

avatar
Rikke Kirstine
Gæst
Rikke Kirstine

Det er godt nok nogle små veje i Vejby Smidstrup området, der vil komme til at skulle bære en øget belastning med tung trafik. For uanset at der er lavet aftale med nogle af de lokale svineproducenter om levering af gylle via rørføring, så skal der stadig tilføres betydelige mængder biomasse. Hvor skal den komme fra? Skal den transporteres fra de andre nordjyske kommuner eller måske helt fra udlandet?

Tage Moestrup
Gæst
Tage Moestrup

Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg bor under 5 meter fra Vejbyvej og kan fortælle, at ikke alene fylder, larmer og til tider lugter den alt for tætte trafik af tunge køretøjer, den sætter også huset i rystelser.
I øvrigt: hvorfor overhovedet så meget som overveje at tillade en udvidelse af noget, der allerede er større end firmaet bag magter? Af bilag mm i materialet om sagen fremgår, at man på flere områder er bagud i forhold til den nuværende tilladelse. Kommunen kunne derfor som en selvfølge afvise udvidelsesansøgninger indtil alt er bragt i orden. Her har jeg så set bort fra rygter om uheld og/eller mangelfuld håndtering på anlægget, man skal jo ikke basere sin vurdering på rygter, men der går sjældent røg af en brand uden at der har været ild, plejer man vist at sige.
Tage Moestrup

Maria Sandager Toft
Gæst
Maria Sandager Toft

Når nu Hanne er inviteret til møde hos BB Biogas hvor der også deltager repræsentanter fra Hjørring kommune er der en fin lejlighed til at udtrykke hendes bekymring der. Dette indlæg har mest karakter af forsøg på at piske en stemning op forud for disse møder.

Hanne
Gæst
Hanne

Det har jeg bestemt også gjort?

Maria Sandager Toft
Gæst
Maria Sandager Toft

Det er jeg klar over Hanne ?
Og jeg synes også at det var en fin aften, men jeg forstår fortsat ikke årsagen til dette indlæg, der kun kan bidrage til at skabe mere røre om projektet end nødvendigt er