Månedsmøde afholdt i Ældrerådet

Det lykkedes Hjørring Kommunes ældreråd at afholde sit månedsmøde i maj. Med behørig afstand naturligvis.

0
213
Foto: Arkiv.

På mødet i Ældrerådet redegjorde direktøren for ældreområdet, Leif Serup, blandt andet for de dele af kommunens budgetaftale der vedrører ældreområdet. Ud fra de mange tal, konstaterer Ældrerådet at RAV får lov at fortsætte.

RAV betyder Rådgivnings-og Aktivitetscenter Vendsyssel, og er et tilbud til ældre og deres pårørende der lever med let demens. RAV har cafeer på Læsø og i Frederikshavn og Hjørring, og er et samarbejde mellem de 3 kommuner. I ældrerådet betragter vi RAV, der blev åbnet i 2018 som meget vigtigt, og er glade for at det vigtige arbejde fortsætter.

På mødet drøftede man også Corona-situationen. Ældrerådet føler sig godt orienteret af forvaltningens løbende informationer, men er bekymret for om demente beboere kan håndtere en eventuel lempelse af de nuværende besøgsrestriktioner. Emnet er problematisk, og også hos Ældrerådets medlemmer er der divergerende meninger om hvordan besøgsrestriktionerne håndteres.

På mødet fik man også en kort orientering om status vedr, Havbakken. Pt. Er der 2 beboere tibage på Havbakken.

Senere på ugen holdt kommunens SÆH udvalgt møde, og her godkendte man nye retningslinjer for en gradvis genåbning for besøg af pårørende på ældrecenternes udearealer. Besøgene skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, så det ikke medfører en smitterisiko for beboerne, og alle pårørende kan naturligvis ikke komme på besøg samtidig.

I Ældrerådet kan vi kun rose den måde kommunens medarbejdere og SÆH udvalget håndterer genåbningen af besøg på vore plejehjem.

EFTERLAD EN KOMMENTAR

avatar