Medarbejder til Substitutionsudleveringen

Substitutionsudleveringen i Hjørring og Hirtshals søger ny kollega. Man søger en medarbejder til at indgå i vores social- og sundhedsfaglige team, der varetager substitutionsudleveringen og støttende samtaler til borgere med misbrug.

1312

Stillingen er en fast stilling på 30 timer pr. uge, og indeholder kun dagvagter mandag til fredag. Stillingen skal besættes pr. 1. august 2020.

Borgerne modtages i Udleveringen enkeltvis, så der er mulighed for at opretholde en privat atmosfære for den enkelte borger. Samtidigt er der mulighed for en god dialog mellem medarbejder og borger.

Vi arbejder ud fra Systemisk tænkning, og i Udsatteområdet er vi uddannet indenfor dette.

Primære arbejdsopgaver:

 • Udlevering og håndtering af substitutionsmedicin i Hjørring og Hirtshals
 • Motiverende samtaler
 • Opfølgning på behandlingsforløb
 • Faglig sparring i teamet
 • Administrativt arbejde
 • Samarbejde og faglig sparring med lægekonsulent
 • Samarbejde med rådgivere i myndighedsfunktionen
 • Journalføring og dokumentation

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende, udfordrende og alsidig job med indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af jobfunktioner
 • Faglig sparring med relevante samarbejdspartnere
 • Supervision med ekstern supervisor
 • Godt arbejdsmiljø med meget engagerede kollegaer
 • Introduktion til organisationen og arbejdsfunktionen
 • At arbejde i et dynamisk team på 5, hvor du bliver den ene
 • Tæt tværfagligt samarbejde med fokus på at understøtte en helhedsorienteret behandlingsindsats
 • Faglig udvikling

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet sygeplejerske eller SSA
 • Har psykiatrisk erfaring
 • Har erfaring med eller mod på arbejdet med misbrugere
 • Er omstillingsparat da ingen dage er ens
 • Giver nærhed samt god sygeplejefaglig indsats
 • Er psykisk robust
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
 • Er fleksibel vedrørende arbejdsopgaver og har gode samarbejdsevner
 • Har en positiv, konstruktiv og kreativ indstilling og et godt humør
 • Har evnen til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med borgeren, med udgangspunkt i et menneskesyn med respekt for borgere som er aktive, handlekraftige og selvstændige mennesker
 • God til at skabe relationer
 • Tillidsfuld og troværdig
 • Høj engagement og lyst til at bidrage til god trivsel

Løn:
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Er du nysgerrig på jobbet, kan afdelingsleder Rikke Hoff kontaktes på tlf.: 41 93 73 35 mellem 8-9.

Din ansøgning, CV og evt. øvrige bilag sender du elektronisk til os ved at klikke på “Send ansøgning”.

*) Hjørring Kommunes vision bygger på et humanistisk menneskesyn og empowerment perspektiv.

Hjørring Kommune antager, at der er en sammenhæng på den ene side at have ansvar, selvbestemmelse og selvstændighed og på den anden side livskvalitet. Visionen om borgere, der mestrer eget liv, handler derfor om at skabe livskvalitet for borgerne.

Socialpsykiatrien og Området for udsatte grupper har videreudviklet visionen ”Hjælp til selvhjælp & recovery – den fælles vej til en styrkelse af arbejdet med recovery & ”hjælp til selvhjælp”, fordi vi mener, at alle har krav på et meningsfyldt liv og en tro på, at alle kan komme sig.

Stillingsbetegnelse:
Medarbejder til Substitutionsudleveringen

Ansøgningsfrist:
16. juni 2020

Ansættelsessted:
Dronningensgade 31
9800 Hjørring

Jobtype:
Social og sundhed

Tiltrædelse:
1. august 2020

Ugentlig arbejdstid:
30 timer pr. uge

SEND ANSØGNING
0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments