Nej til kæmpevindmøller

Det ser ud til, at Peter Larsen og vindmølleligaen fortsætter deres kamp for at trække projektet Hjortnæs II ned over hovedet på et lokalsamfund, skriver i dette debatindlæg Ragnhild Jakobsen og Jette Nilsson.

534
Visualisering af vindmøllernes placering syd for Børglum Kloster. Foto: Arkiv.

Af Ragnhild Jakobsen og Jette Nilsson

Der skulle ikke være nogen hindring for opstilling af 8 kæmpevindmøller ved Hjortnæs i Vestvendsyssel. Det skriver formand for Vendsyssel Energi og miljøforening, Peter Larsen, 28.maj i Nordjyske.

Miljøkonsekvensrapporten, der er tilgået Hjørring Kommune for nylig, er en privatfinansieret VVM rapport, betalt af mølleopsætter selv. Men hvor objektiv kan en rapport være, når den er udarbejdet af ansøger selv?

Ifølge Peter Larsen er der både negative og positive miljøkonsekvenser. Formanden fremhæver naturligvis de positive effekter. Men hvor positivt er det at udskifte de nuværende ret små møller, når den kongelige bygningsinspektør har opfordret Hjørring kommune til at finde en anden placering for disse kæmpevindmøller.

De vil nemlig få en dominerende og negativ virkning på det kulturlandskab, der i over 1000 år har dannet rammerne for det historiske Børglum Kloster. Hjørring Kommune har siden 2006 udpeget området som særligt bevaringsværdigt. Men vil den leve op til at beskytte kulturarven?

Der er stor modstand blandt naboer i nærområdet mod en udskiftning til et så gigantisk industrianlæg. Den generelle modstand er også stor. Flere end 4400 borgere har skrevet under på underskriftindsamlinger mod Hjortnæs II.

Projektet ligger meget tæt ved kommunegrænsen til Brønderslev og kan standse en meget positiv udvikling for Stenum. Af samme grund har nabokommunen Brønderslev bedt Hjørring Kommune om at sætte en stopper for projektet.

Det ser ud til at Peter Larsen og vindmølleligaen fortsætter deres kamp for at trække projektet Hjortnæs II ned over hovedet på et lokalsamfund, der ønsker et fredeligt liv på landet – og ikke et industriområde med vingesus, støj og skyggekast.

3.5 2 votes
Article Rating
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Rikke Kirstine Lomholt
26 dage siden

Helt enig med forfatterne til indlægget: Bliver projektet realiseret vil det få store negative konsekvenser for rigtig mange nuværende beboere i de omkringliggende lokalsamfund og for fremtidig bosætning og udvikling (hvem har fx lyst til at købe en byggegrund i Stenum?). Det vil også være beskæmmende, hvis man vælger at opføre et så massivt industrielt anlæg som nabo til vores allesammens nationale kulturarv og vartegn Børglum Kloster. Når det er sagt, så er projektet vist også ved at være overhalet af udviklingen. I 2013, da Hjortnæs Møllelaug besluttede at sælge de eksisterende mhp udskiftning til kæmpemøller, var det økonomisk set nok en god ide. Men siden er den statsgaranterede støtte til landvindmøller bortfaldet, så nu er det bestemt ikke længere så lukrativt. Desuden har udbygning af havvindmøller været massiv og vil fortsat være det. Det ses tydeligt på spotprisen, et relevant mål for udbud og efterspørgsel (i særdeleshed påvirker det spotprisen, at Horns Rev 3 er blevet tilsluttet i 2019). Når det blæser er prisen på el efterhånden så lav, at det absurd nok bedre kan betale sig at stoppe landvindmøllerne og i stedet importere el fra Tyskland. Taget udbygningen af havvindmøllerne i betragtning så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor man fortsat ønsker at belemre landbefolkningen med generne fra kæmpevindmøller, det er der ingen grøn fornuft i.

Glaze
26 dage siden

For ikke at tale om dyrebar kulturarv og jeg mener selvfølgelig Børglum Kloster som ved siden af 150 m høje kæmpe vindmøller vil komme til at ligne et badehus.