Paw Rytter: Skagerak Ejendomme ApS rev villa ved Hjørring Bjerge ned uden tilladelse

Hvordan kunne Hjørring kommune se stort på, at en bygherre ikke opfyldte et så elementært krav, som det at ansøge om tilladelse til nedrivning, spørger i dette debatindlæg Paw Rytter.

2
4989

Af Paw Rytter

Christiansdalsvej 83

Vrå

Kan borgerne og de folkevalgte have tillid til, at sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet håndteres forsvarligt, fagligt og sagligt, spørger Paw Rytter i dette debatindlæg.

Er Skagerak Ejendomme ApS hævet over loven? Det spørgsmål presser sig på, når man ser, hvordan Hjørring kommune har håndteret den omdiskuterede byggesag ved Hjørring Bjerge.

For Skagerak Ejendomme Aps rev tidligere museumsinspektør Palle Friis villa ned uden at have søgt om tilladelse til nedrivning hos kommunen. Da en borger gjorde kommune opmærksom på, at nedrivningen havde fundet sted uden tilladelse, udstedte Hjørring kommune uden tøven en nedrivningstilladelse med tilbagevirkende kraft.

Det virker besynderligt, at Hjørring kommune kunne forberede udkast til lokalplan og sælge ekstra jord til et byggeprojekt, der rent formelt ikke var grundlag for at sætte i gang. For der er adskillige gode grunde til, at en bygherre ikke uden videre må rive en ejendom ned.

For det første kan ejendommen være bevaringsværdig, hvilket er et sagforhold, som de kommunale myndigheder i sagens natur kun kan forholde sig til inden en ejendom, bliver revet ned. Om den arkitekttegnede villa fra tresserne var bevaringsværdig eller ej vides ikke, men det er et spørgsmål, der skal afgøres af myndighederne. Ikke af en entreprenør.

For det andet skal byggeri fra den periode, som villaen var opført i screenes for skadelige materialer. Rent teoretisk kan Skagerak Ejendomme ApS naturligvis godt have fået foretaget en sådan screening af specialister med den relevante ekspertise, men givet firmaets manglende respekt for gældende regler er det næppe sandsynligt. Konsekvensen heraf er, at der er risiko for at sundhedsskadeligt pcb-holdigt affald, er endt i en vilkårlig sortering på genbrugsstationen.

For det tredje skal naboerne varsles minimum 2 uger inden en nedrivning iværksættes.

For det fjerde skal en nedrivningstilladelse sikre, at eventuelle tinglyste servitutter bliver respekteret. På de aktuelle matrikler er der servitutter, som bestemmer at beplantningen ikke må ændres. Enhver der har set billeder eller besøgt grunden ved Krogen 3, ved, at Skagerak Ejendomme ApS ikke har respekteret disse servitutter.

Der er flere gode grunde til, at man ikke bare kan rive bygninger ned efter forgodtbefindende end de ovenfor nævnte, men de fire er nok i sig selv.

Hvordan kunne Hjørring kommune se stort på, at en bygherre ikke opfyldte et så elementært krav, som det at ansøge om tilladelse til nedrivning? Og hvad betyder den lemfældige håndtering for borgernes tillid til at den kommunale sagsbehandling på teknik- og miljøområdet håndteres forsvarligt, fagligt og sagligt?

Disse spørgsmål bør de folkevalgte repræsentanter i Teknik- og Miljøudvalget stille sig selv.


Link til tidligere debatindlæg

Hvem beskytter naturen mod entreprenørerne i Hjørring Kommune?

Mads Vejen: Sælger vi ud af naturen i Hjørring Kommune?

2
EFTERLAD EN KOMMENTAR

avatar
Arne Pedersen
Gæst
Arne Pedersen

Teknisk forvaltning i Hjørring kan man tiltro alt!

Peder
Gæst
Peder

Banan kommune…