Politihjemmeværnskompagni Vendsyssel indsat i 39 dage

Politihjemmeværnssoldaterne støttede Nordjyllands Politi ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring fra fredag før påske og indtil uge 20. Støtten omfattede færdsels-regulering og visitering af de borgere, der skulle testes for COVID-19.

837

Næstkommanderende fra Politihjemmeværnskompagni Vendsyssel, premierløjtnant Henrik Rafn oplyser:

”Opgaven har nok været en af de længste opgaver som politihjemmeværnet har støttet Nordjyllands Politi med. Kompagniet har haft 34 soldater indsat i de 39 dage. To soldater fra Politihjemmeværnskompagni Aalborg Syd støttede en enkelt dag. Hele indsættelsen har været det vi kalder frivillig – frivillig, hvilket betyder at ingen skulle have tabt arbejdsfortjeneste. Hjørring Kommune valgte at sende en af sine medarbejdere på denne opgave frem for at vaske legetøj og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse afgav også en medarbejder en dag.”

Indsatslederen på opgaven, løjtnant Dennis Furrebæk fra Politihjemmeværnskompagni Vendsyssel fortsætter:

”Den første uges tid var der otte soldater på opgaven hver dag. Borgerne skulle dirigeres ind i test teltet og køre ud ad den samme adgangsvej, hvor der også kom borgere, der skulle op til hovedindgangen, hvor vi så måtte stoppe noget af trafikken for at få det hele til at gå op. I samarbejde med sygehuset og politiet blev det ændret således at borgeren efter COVID-19 testen kunne køre ud ad en anden vej. Dermed kunne vi reducere antallet af soldater til fire per dag, der skulle løse opgaven fra kl. 08.00 – 18.00”.

En anden opgave var at visitere alle de borgere, der ankom til området, for at sikre, at de borgere, der kom ind i køen skulle testes for COVID-19. Det hændte indtil flere gange, at det var par, hvor kvinden var tæt på at gå i fødsel, så de blev straks dirigeret til hovedindgangen.

I Store Bededagsferien blev der etableret et nyt testtelt på parkeringspladsen tæt ved helikopterlandingspladsen. Der blev ligeledes tegnet opmarch båse på vejen, således at borgerne fremover selv skal klare at køre til testcentret.

Henrik Rafn slutter af med at sige: ”To døgn efter afslutningen blev kompagniet sat på en ny opgave af Nordjyllands Politi, hvor der skulle foretages sikring af et gerningssted. Opgaven varede knapt et døgn, hvor der var indsat 10 soldater. Og vi er klar til en ny”.

Tekst og foto Ulla Sølvsten, Politihjemmeværnskompagni Vendsyssel

5 2 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments