Rekordstort antal rågeunger reguleret af Hjørring Kommune

Den 15. juni sluttede årets rågeregulering i de kommunale grønne områder.

429

Der er blevet reguleret 2.748 stk. rågeuger. Det er det højeste antal i de år man har reguleret rågeunger.

Fordelingen i forhold til byerne er følgende: Vrå 877 stk., Sindal 115 stk. og Hjørring 1.754 stk. I 2019 var tallet 2.402 og i 2018 1.993, så der er tale om en markant stigning.

Rågen er en fredet fuglså derfor skal man søge om dispensation hos Naturstyrelsen til at regulere den. Den gør som sådan ingen skade på den øvrige fauna – tværtimod spiser den mange gåsebillelarver og stankelbenslarver, og derfor ses den ofte på græsplæner og marker.

Desværre optræder den i meget store flokke og vil helst yngle i de bynære parker og skove. Her larmer den megetklatter overalt og er til stor gene for de omkringboende naboer.

På nuværende tidspunkt har ungerne forladt reden og flyver med forældrene ud på markerne for at søge føde. Om aftenen søger de til ind til byen for at overnatte, ofte i selskab med krager og alliker. Mange vil derfor opleve, at der pludselig er mange sorte fugle i deres område.

Udover at regulere ungerne i maj og juni måned kan man også  tilladelse til at regulere gamle fugle fra januar frem til den 15. marts. Det er noget vanskeligere, da rågen er en intelligent fuglsom hurtigt genkender jægeren, der er ude efter den.

Hjørring Kommune har de lokale jagtforeninger til at hjælpe med at regulere rågerne, og de gør en stor indsats i reguleringsarbejdet.

 

5 1 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments