Så meget tjente vindmølleejerne på at lade vingerne holde stille

Vindmølleejere fik 237 kroner for hvert tons co2, som de tørrede af på det danske klimaregnskab, påpeger i dette debatindlæg Paw Rytter.

12
5052
Foto (arkiv): Niels Skipper.

Af Paw Rytter

Christiansdalsvej 83

Vrå

I 2019 tjente ejere af danske vindmøller i gennemsnit 237 kroner for hvert tons co2, de tørrede af på det danske klimaregnskab, konstaterer Paw Rytter i dette debatindlæg.

Man ser oftere og oftere, at vingerne står stille på de nordjyske vindmøller, når vinden blæser. Hos Energinet, altså den myndighed der holder øje med det danske el-net, kaldes fænomenet specialregulering. Hos Hirtshals Havnefond kalder man slet og ret fænomenet regulering. Mens andre igen med et glimt i øjet kalder det for produktion af ustrøm.

I 2015 udgjorde specialreguleringen mindre end 1% af den energi de danske vindmøller producerede. Men netop offentliggjorte tal fra Energinet viser, at specialregulering udgjorde ikke mindre end 8,3% af den samlede produktion fra danske vindmøller i 2019. Vel og mærke både dem på havet og til lands. Ser man kun på dem på land svarer specialreguleringen til 13,5% af produktionen.

Årsagen til at der specialreguleres skyldes flaskehalsproblemer i Tyskland, som betyder, at det bedre kan svare sig for ejere af tyske vindmøller at betale for, at de danske holder stille, så el fra de tyske vindmøller kan blive afsat i Danmark, når produktionen er for stor.

Imidlertid er der en hage ved importen af el fra Tyskland. For selvom den i udgangspunktet rent logisk skyldes overproduktion af vindenergi, så belaster importen det danske klimaregnskab.

Årsagen er, at man indenfor EU anvender såkaldte importdeklarationer ved udveksling af el over landegrænser. I beregningen af co2-aftrykket fra el produceret i et givent land, ser man på produktionen som helhed. I Tyskland baseres produktionen af energi i vid udstrækning på kul og brunkul, hvilket betyder at importen af 1 kWh fra Tyskland koster 415 gram co2 i det danske klimaregnskab. Til sammenligning koster 1 kWh fra Sverige 28 gram, mens en norsk kWh ikke belaster med mere end 9 gram.

Specialreguleringen begynder at kunne ses i det danske klimaregnskab i 2019, hvor importen af tysk el påførte klimaregnskabet ikke mindre end 552.195 tons co2.

Men var specialreguleringen så en god forretning for vindmølleejerne? Tja, det må hver enkelt gøre op med sig selv. Betalingen for de 1.333.000.000 kWh, som endte med ikke at blive produceret i Danmark endte på Kr. 131.108.000.

Eller sagt på en anden måde, så fik de involverede vindmølleejere 237 kroner for hvert tons co2, som de tørrede af på det danske klimaregnskab.

Hvor er den grønne fornuft blevet af?

12
EFTERLAD EN KOMMENTAR

avatar
Hdk
Gæst
Hdk

Et absurd regnestykke! Ikke mindst nu, mens der er naturmøde i Nordjylland.

Klaus G Andersen
Gæst
Klaus G Andersen

Tak for det, men gud hvor bliver jeg træt af alle de grådige

Glaze
Gæst
Glaze

Endnu en grund til at vi ikke behøver flere kæmpevindmøller i Hjørring kommune.

Arne Pedersen
Gæst
Arne Pedersen

Men undskyld mig Paw. det kan du sgu da ikke lægge vindmølleejerne til last! Der er du vist nødt til at rette din harme mod energiministeren og (manglende) lovgivning! (Normalt er jeg enig i dine skriverier men ikke her)

Paw Rytter
Gæst
Paw Rytter

Hej Arne. Jeg synes nu ikke, jeg ligefrem lægger nogen noget til last her. Men det er da ærgerligt at Danmark skal have Klimaregnskabet ødelagt fordi, nogen bliver betalt for at give plads til tysk el, der koster dyrt i CO2. Klimaloven får alt andet lige en målsætning om 70% reduktion, og i den kontekst kan ekstra 552.195 tons co2 mærkes. Vh Paw Rytter

Hans Jensen
Gæst
Hans Jensen

Lad os da bruge kul og olie, det er da mere fornuftigt end det galskab med vindmøller der for det meste står stille.

Michael
Gæst
Michael

Hvor ser du at vindmøller står stille?

Håndværker
Gæst
Håndværker

Vil bare takke EU for de kan blande slik som de har lyst til.
Og forære os i Danmark mere co2
Det ville jeg også gerne men ikke i corona tid ?
Men EU har også været stille de sidste par måneder ?
Med det er en anden diskussion

Kirsten jespersen
Gæst
Kirsten jespersen

Det er fuldstændig absurd ?vi kører meget i den Nordjyske natur og ser tit at møllerne står stille ?.Der snakkes og diskuteres meget i folketinget om grøn energi ?sørgeligt at man så er underlagt Tysklands måde at håndterer deres klimapolitik på. Er der da ikke en politikker der repræsenterer Nordjylland der kan råbe de “kloge” mennesker op i folketinget og i regeringen? Ellers må vi have dem skiftet ud til næste valg. Prøv lige for en gangs skyld st tage jer sammen ? 4 flotte vindmøller f eks på Hirtshals Havn der alle i går stod stille. Sørgelig syn ????

knud ingemann nielsen
Gæst
knud ingemann nielsen

Co 2 regnskabet er jo en teoretisk beregning og om det giver udslip i Tyskland eller danmark er jo underordnet for co 2 kender ikke til landegrænser og er der nogen i det hele taget ved om det skader eller gavner vort klima.Jeg synes nok vi har vindmøllerne så skal de køre mest muligt,men et kulfyret værk er vanskelig at lukke ned og fyrre op igen .Om strømmen kommer fra Tysland eller et andet land er for os forbrugere underordnet,bare vi kan få den billigste pris,så kan vi roligt lade vores begavede ledere skændes om hvad der er rigtigt eller forkert,bare vi får vores el til en fornuftig pris,verden vil bestå uanset hvem der udleder co 2.

Peter Larsen
Gæst
Peter Larsen

Jeg mener debatindlægget har en forfejlet præmis. Danske vindmøller tørrer ikke CO2 af på danske forbrugere. Det sker kun rent regnskabsteknisk fordi elektronerne i kablerne bevæger sig den korteste vej til stikkontakten.

Når det blæser kraftigt og danske møller betales for at stoppe og der importeres fra Tyskland er det formentlig vindmølle strøm der kommer hertil fordi kablet mod syd er overbelastet og kraftværkerne er nedreguleret.

Regnskabsmæssigt laves der årligt en opgørelse over, hvad 1 kWh i gennemsnit indeholder af energiproduktion samt den import og eksport, der time for time sker henover året.

Det fremgår ikke, hvor alle tallene i debatindlægget stammer fra. Ifølge et svar i Folketinget blev 0,4 TWh frivilligt nedreguleret i 2019. Det svarer til ca. 2,75 pct. af den samlede vindproduktion.

Vindmølleejere er ikke griske de ønsker som landmanden afkast af deres investering på et frit marked, som er afhængig af efterspørgsel fra time til time.

Vindenergi rummer et enormt potentiale i forhold til at reducere CO2-udledningerne. Derfor er det heller ikke en effektiv eller ønskelig langsigtet løsning, at danske vindmøller betales for at stå stille.

Paw Rytter
Gæst
Paw Rytter

Hej Peter
Vi kan godt blive enige om, at importdeklarationer er regnskabstekniske konstruktioner, men det er nu engang en af den slags konstruktioner, som man anvender, når der skal regnes på, hvor langt vi er fra at nå i mål med 70% reduktionen i 2030. Derfor kan import af tysk co2 blive dyrt for os herhjemme, da det er de marginale reduktioner, der bliver de dyreste.

Om det udtryk for griskhed eller bare almindeligt godt købmandskab at tjene på at gøre det dyrere for resten af det danske samfund at nå i mål i 2030, må hver enkelt gøre op med sig selv.

Vh Paw Rytter

Data er hentet hos https://winddenmark.dk/nyheder/rekordstor-dansk-hjaelp-til-tyske-energisystem og https://www.emd.dk/el